هممون تو زندگیامون سه عنصر مهم داریم:

پشیمانی نسبت به گذشته

سرگردانی نسبت به تصمیمات حال

نگرانی نسبت به آینده

ریشه این سه مشکل اینه که خدا رو تو معادلاتمون گم کردیم...بیاین یکم بازنگری کنیم!!!یا علی