جهاد با نفس کجاست؟
فقط به این است که توى میدان جنگ برویم و جانمان را کف دست بگیریم؛
نه،
یکى از انواع جهاد با نفس هم این است که
شما شب تا صبح را روى یک پروژه‌ى تحقیقاتى صرف کنید و گذر ساعات را نفهمید.
جهاد با نفس این است که
از تفریحتان بزنید،
از آسایش جسمانیتان بزنید،
از فلان کار پر پول و پردرآمد - به قول فرنگى‌ها پول‌ساز - بزنید
و تو این محیط علمى و تحقیقى و پژوهشى صرف وقت کنید
تا یک حقیقت زنده‌ى علمى را به دست بیاورید و مثل دسته‌ى گل به جامعه‌تان تقدیم کنید؛
جهاد با نفس این است....
امام خامنه ای
2/ 4/ 89