دیشب نشسته بودیم دور هم توی فست فود و با دوستام صحبت میکردیم..

ماشاالله شهر من اونقدر کوچیکه که چندین آشنا دیدیم و کل فست فودیه پر بود از دخترا و پسرا که با دوستاشون اومده بودن روزای اخر تابستونو باهم باشن...

همه توی یه رنج سنی بودن یعنی دانشجو !!!

تا اینکه 6 تا دختر بچه که شاید اوایل مقطع دبیرستان درس میخوندن با قیافه هایی که شبیه غربی ها برای خودشون درست کرده بودن نشستن و باورتون نمیشه با یه ادا و اطواری راه میرفتن (عین راه رفتن زنای مشکل دار توی فیلم ها)که همه برگشته بودن نگاهشون میکردن ...پسرا دیگه چشمشون داشت از کاسه درمیومد!

داشت حالم بد میشد...دیدم همون اول سه تاشون رفتن دستشویی...پشت سرشون رفتم داخل شاید کاری از دستم بربیاد...

تا رفتم داخل دیدم همشون لوازم ارایششون و در آوردن و دارن به خودشون میرسن و یه جوری به خودشون تو اینه نگاه میکردن که انگار همه وجودشون همین جسمشونه که جلوی آینه است...

یکیشون یک اداهایی جلو آینه در میاورد که ببینه چطوری میتونه واسه پسرا جذاب بشه...واقعا تاسف برانگیزه.

کاملا واضح بود که این حرکات رو از فیلم های مبتذل غربی یاد گرفتن.

نتونستم چیزی بگم...از طرز نگاهشون به خودم متوجه شدم که هیچی نگم بهتره وگرنه کولی بازی درمیارن و آبروریزی میکنن.

شبم زهر شد...اگر این حرکات رو از دخترای بزرگ دیده بودم اینقدر دلم نمیسوخت...خیلی بچه بودن...خیلی!!!