ای دل غمدیده حالت به شود دل بد مکن

                                                                       وین سر شوریده باز آید به سامان غم مخور


دوستان و آشنایان تولدم و بهم تبریک میگن اما...

ماه مهر است و لطافت در اوج...و محبت سرشار...

پس چرا با همه غم هایم زاده این ماه شدم؟؟؟؟


سالها پیش در همچین شبی گریستم و چشمانم را گشودم...

امشب هم به رسم ناجوانمردانه روزگار، می گریم و چشمانم را می بندم...


ته نوشت:

نمینویسم که غمم رو منتقل کنم...

نمینویسم که باهام هم دردی بشه...

نمینویسم که بپرسن دردم چیه...

فقط و فقط

              مینویسم تا آروم بشم...نوشتن همیشه آرامش بخشه!!!

التماس دعا