همه میدانند...

کسی شک نداردکه دختربچه ها چه اندازه به پدر وابسته اند...

اما....

حیران مانده ام....

نمیدانم غصه چه چیز را بخورم...؟؟؟

غصه رنج بی انتهایی که رقیه نازنینم در آن روز بلا متحمل گشت؟؟؟

یا

 غصه این بی انصاف مردمانی که در وجود یا عدم وجود حضرت رقیه (س) به بحث نشسته اند...

ای وای بر ما


تک مخاطب نوشت:

به تو مدیونم...

اگر تو نبودی، همان "منِ" قبلی مانده بودم!!! 


بعد نوشت:

سارا و نیایش دارن جیغ میزنن و دنبال هم میکنن و بلندبلند میخندن...قهر میکنن و آشتی میکنن...

میان پیش منو میپرن توی بغلمو و خودشونو لوس میکنن...

چقدر لطیفن...

چقدر عزیزن...

چقدر نازکن...

رقیه (س) ...........حتی از این دو تا هم کوچیکتر بود....

دارم میسوزمممممممممممم...