خیلی پیچیده است...

یکی از استادام همیشه میگفت که به لایه های عمیق تر برو...توی سطح نمون...شاید همه چیز اونی نباشه که هست...

نمی فهمیدم...!!!

اشتباهاتمو تکرار میکردم و به سخره میگرفتم حرفاشون رو....

حالا منظورشونو به وضوح می فهمم ...

حالا که تونستم چند لایه بودن آدما رو  با تمام وجودم احساس کنم ...

خدای من...

لایه های عمیق گاهی چقدر غیر قابل باورند!!!

چقدر تلخ اند...محبوس در این پیله تنهایی خویشم...