درسى که اربعین به ما مى‌دهد، این است که باید یاد حقیقت و خاطره‌ى شهادت را در مقابل طوفان تبلیغات دشمن زنده نگهداشت.

امام خامنه ایتلویزیون که نشون میداد چطوری زائرات با پای پیاده ...اما دلی عاشق به سمتت پرواز میکردن تموم خونمون پر از غصه و اشک شده بود...

دلم الان پر میزنه برای کربلایت یا حسین...

السلام علیک یا ابا عبدالله...

السلام علیک یا ابوالفضل العباس...