به روی قبر ماهت

نه سبزه و نه باغی

نه گنبد طلایی

نه شمع آشنایی


تو مثل یک غریبی 

تنها و بی  رفیقی

ولی امام ماهم

همیشه بی رقیبی


نرفته ام مدینه

نرفته ام به قبرت

نکرده ام زیارت

ارامگاه قشنگت


نمی شود نمیشود

کسی شبیه یار من

نمی رسد نمی رسد

به پاکی امام من