دوستان گرامی...

به تازگی دیده شده عده ای به نام بعضی برای بعضی دیگر کامنت میگذارند...(یعنی به جای دیگری نظر میگذارند)

یا عده ای در کامنتشان قسمتی از پُست کس دیگری را میگذارند تا اینگونه برداشت شود که نظر مال صاحب پست بوده است.

همه اینها ممکن است به ناعمد از طرف نظر دهندگان گذاشته شود اما بهرحال نتایج سوئی دارد...

در هرحال لطفا زود برداشت نکنیم و هرکامنتی را بنا بر حدس خود و شواهد نادرستی مثل موارد بالا به کسی نسبت ندهیم ...

در جایی دیگر دیده شده بعضی شاید برای تخریب چهره دیگری و یا ایجاد حساسیت های اشتباه کامنت هایی  مثل "چرا فلانی را از لینکات حذف کردی؟" میگذارند...

حواسمان را جمع کنیم که یک حرکت "محض خنده" ما ممکن است به چه عواقب بدی منتهی شود...

نمیدانم آیا بعضی افراد در جریان نیستند که بردن آبرو در فضای مجازی هم کاری غیر شرعی و غیر اخلاقی و غیر انسانیست؟

خواهشِ دعا دارم...

در پناه حق