زخمی ام التیام میخواهم

التیام از امام میخواهم

السلام علیک یا ساقی

من علیک السلام میخواهمانشاالله اگه بانو بطلبن فردا عازم قم هستم...

خداوند توفیق بده دعاگوتون خواهم بود...دوباره عشق در این صحرا هوای خیمه زدن دارد...