تصمیم ندارم که امشب را با دوستام قرار بگذارم و برویم بیرون و شهر را به اتش بکشیم و بگوییم :رای من کو؟؟؟
قصد هم ندارم انتخابات را متهم به تقلب کنم و فقط وقتی نامزد دلخواهم رای آورد ان را نماد کامل دموکراسی بنامم؟؟؟
هیچ برنامه ای هم ندارم که از فردا شروع کنم به تخریب اقای روحانی کنم و با دوستان سر این جریان کل بیندازم...

من هم مثل همه بچه حزب اللهی های دیگر به عنوان یک بسیجی که به جلیلی رای داده است پیروزی را به آقای روحانی و حامیانش تبریک عرض میکنم و امید دارم که ایشان به شعارهایشان عمل کنند و همه جناح ها را گرد هم جمع کنند و کشور مانند قبل و حتی با سرعت بیشتری به سوی قله های مرتفع پیشرفت حرکت کند....