چقدر قشنگه صبح به صبح یه سلام به آقا امام زمان بدیم و بعد از نماز یه روضه کوچولو در حد یه خط و دو بیت شعر واسه آقا بخونیم و دو تا قطره اشک چاشنیش کنیم:

سری به نیزه بلند است در مقابل زینب

خدا کند که نباشد سر برادر زینب

همه از خیمه گه بیرون دویدند

ولی سالار زینب را ندیدند

مطمئن باشید آقا هم پابه پاتون گریه میکنن.امام زمان (عج)خیلی روضه دوس دارن ها...