شب ۲۳ ماه رمضان...شب قدر

حرم مطهر امام غریبمان رضا(ع)

سیل جمعیت که چشمه چشمانشان از جوشن کبیر و عظمت آن همه اسما الهی به جوش آمده است..

ناگهان شخصی وارد میشود...شخصی دیر وضعیت المعلوم*

مستحب است که شب قدر علم بیاموزیم...این شخص آمده که علم بیاموزد؟؟؟؟

نه...حرف هایش بوی سیاست میدهد...از عدالت میگوید...از جود میگوید...

از انتخاب اصلح و شایسته سالاری حرف میزند...

بسیجی باید مرده باشد که اجازه بدهد چنین فردی در چنین روزی در چنین جایی چنین حرف های بی خودی بزند...

دست مریزاد بسیجی که با کلام زیبا و خوشبوی صلوات اجازه سواستفاده را از وی سلب کردی...

چیزی که بیشتر دل ما را سوزاند...نفوذ این افراد حتی در آستان قدس رضوی بود...

جای بسی تاسف است...

جناب آقای ناطق نوری...قاعده بازی را خوب یاد گرفته ای...ولی ما بیداریم جناب...بیدار بیدار!!!


دیر وضعیت المعلوم:کسی که  بسیار دیر وضعیت خود را در فتنه ۸۸ معلوم کرد!!!