حکومتی که امروز در دست شما مردم است آرزوی هزار ساله ی مومنان بالله بوده است...آنچه را که دارید قدر بدانید،خود را نگاه دارید تا انشاالله این حکومت  به حکومت ولی عصر،مهدی موعود،صاحب الزمان (عج) منتهی بشود.

*برگرفته از کتاب انسان 250 ساله (بیانات رهبری)*
این هـوا

       باران فـقـط می‌خواهد و

این دسـت‌ها هم

       دسـت‌هایت را...